Brukarstwo Andrychów - Brukarstwo Sopicki, kostka brukowa.

Brukarstwo Andrychów - Inż. Łukasz Sopicki
Brukarstwo - firma budowlana z Andrychowa
Logo - firma brukarska realizująca usługi ukladania kostki brukowej.
Przejdź do treści

Brukarstwo Andrychów

Zrealizowana inwestycja

utwardzenia i adaptacji terenu

w Andrychowie - Androimpex

Brukarstwo Andrychów.
Inwestycja układania kostki brukowej w miejscowości Andrychów. Realizacja przeprowadzona na terenie firmy „Androimpex”, lidera w produkcji chemii budowlanej i sprzedaży między innymi różnego rodzaju domieszek do betonów towarowych i wibroprasowanych.  Niniejsza inwestycja zaliczana jest do tak zwanych robót przemysłowych, o znacznej powierzchni.
 
Androimpex Andrychow inwestycja brukarstwoNa terenie przedsiębiorstwa „Androimpex”,  wykonaliśmy utwardzanie nawierzchni na placu manewrowym, jak również na drogach wewnętrznych, wejściu do budynku głównego i samym wjeździe do firmy. Większość prac brukarskich została wykonana z użyciem kostki grafitowej o grubości 8 cm firmy Libet. Podbudowa wykonana z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Dodatkowo, oprócz wykonania nawierzchni z kostki brukowej, została przebudowana i zmodernizowana cała kanalizacja deszczowa. Woda z dachu została odprowadzona spustami rynnowymi do magistrali głównego rurociągu, o średnicy 200 mm. Za pomocą różnego rodzaju trójników, redukcji oraz złączek, woda z placu została odprowadzona do wpustów ulicznych.
Każdy wpust zabudowany jest na studni z dnem z uwagi na fakt, że w pobliżu znajduje się rzeka Wieprzówka i przy dużych opadach deszczu, poziom wody w rzece podnosi się co prowadzi do równoczesnego podniesienia zwierciadła piezometrycznego.  Gdyby nie została zastosowana studnia z dnem, to przez studzienkę mogłaby przedostawać się woda do istniejącej instalacji.
Wpusty uliczne (kraty żeliwne o wymiarach 60 na 40 cm.), zabudowane na studni przy użyciu pierścieni odciążających, pokryw żelbetowych podwójnie zbrojonych, z uwagi na to że odbywa się tutaj ruch ciężkich pojazdów: tirów prowadzących  rozładunki załadunki materiałów, a również obciążenie powodowane wózkami widłowymi transportującymi towary.
Każdy wpust uliczny zabudowany na tej studni, doprowadzony jest do studni zbiorczej, również zabudowanej na magistrali 200. Woda ze wszystkich studni zbiorczych, odprowadzona jest kanałem burzowym 250 pod budynkiem, na drugą stronę wzdłuż rzeki Wieprzówka do separatora, a później odprowadzana jest już dalej kanalizacja burzową wykonaną przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Przy ścianach znajduje się kamyk ozdobny, tak zwany grys granitowy, krawężniki drogowe stanowią tutaj obrzegowanie. Na palcu manewrowym, montowaliśmy również odbojnice dla tirów, które zostały pomalowane na kolor żółto-czarny, tak aby mogły naprowadzać pojazdy do rampy rozładunkowej. Wzdłuż budynku laboratorium zostały położone obrzeża o grubości 6 cm, a w środku kamyk ozdobny. Cały plac generalnie, był wcześniej korytowany. Czyli na samym początku korytowanie ciężkim sprzętem - koparką gąsienicową trzydziestotonową. Wywóz urobku na spód, zagęszczenie koryta. Następnie rozkładana została trelinka, którą odzyskaliśmy z placu i przesypywana została kruszywem drobnej frakcji, tak aby pozbyć się wszystkich wolnych przestrzeni, znajdującej się pomiędzy, ręcznie układanymi trelinkami.
Następnie ułożona została warstwa kruszywa o dużej granulacji (od 63 do 130 milimetra), to kruszywo łamane zostało przesypywanie tłuczniem o granulacji 31,5 do 63 mm., następnie kolejna frakcja to kliniec o granulacji 10 do 31,5 mm., a następnie wysiewka porfirowa o granulacji 0,16 mm i już bezpośrednio na tej wysiewce układana była kostka brukowa. Oczywiście wszystkie te poszczególne frakcje kruszyw, były na bieżąco stabilizowane mechanicznie, zagęszczane zagęszczarkami płytowymi o wadze 950 kg, 500 kg, jak również walcem o wadze 6 ton z wibracją.
Główny plac manewrowy ułożony jest z kostki grafitowej o grubości 8 cm firmy Libet. Ściek odpływowy, pomiędzy wpustami ulicznymi, żeliwnymi o wymiarach 60 na 40 cm, o których wcześniej była mowa, zrealizowany jest z kostki „kostka prostokąt grafitowy” firmy Libet. Ułożona jest na betonie zbrojonym siatką zbrojeniową. Zapewnia to właściwe odprowadzenie wody, pomiędzy poszczególnymi kratkami ściekowymi, oczywiście ścieki ułożone są z odpowiednimi spadkami.
Przed wejściem głównym, znajduje się wycieraczka aluminiowo-szczotkowa jak również kostka ozdobna. Nie jest to kostka przemysłowa, jest to kostka ozdobna „Plato” firmy Semmelrock o grubości 6 cm., a chodniczek do wejścia głównego wykonany jest z kostki, która nazywa się Piccola Gothic, stanowiący obramowanie, a środek wypełniony jest z Piccoli” grafitowej. Jest to kostka trapezowa o wysokości 8 cm i grubości 6 cm. Palisady wykorzystane w tej realizacji to tak zwane palisady „Zen” o wymiarach 16,5 na 11 cm.
Prawa autorskie witryny zastrzeżone, zabrania się kopiowania, wykorzystywania bez zgody autora.
Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zabronione.
Wróć do spisu treści